วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


ตรงข้าม รพ.บ้านตาก จ.ตาก


ทางเข้าขวามือขาขึ้นจากถนนพหลโยธิน 2.5 กม.(ตรงข้าม รพ.บ้านตาก)


อายุ 800.000 ปี


ตัวอย่าง


พบครั้งแรก


มีโอกาส อย่าลืมแวะเที่ยวนะครับ